Rijbewijs kwijt?

ESW Advocaten staan voor u klaar

RIJBEWIJS KWIJT? UW ADVOCAAT IN DEN HAAG

Voor een vaste prijs staan wij u bij in het terugkrijgen van uw rijbewijs! Wij kunnen uw zaak ook Pro Deo behandelen, behalve als het een zaak tegen het CBR is (Hiervoor wordt door de overheid geen toevoeging gegeven). Bel 070-2170764 voor meer info.

WANNEER WORDT HET RIJBEWIJS INGENOMEN?

Wanneer u te hard heeft gereden of heeft gereden onder invloed van alcohol of drugs, kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd.

U raakt uw rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km per uur. Ook raakt u uw rijbewijs kwijt als u teveel alcohol in uw bloed heeft, reeds bij 0,5 promille (ongeveer twee glazen alcohol) voor ervaren bestuurders en 0,2 promille (ongeveer 1 glas alcohol) voor een beginnend bestuurder (iemand die korter dan 5 jaar zijn of haar rijbewijs heeft). Ook het gebruik van drugs in het verkeer kan consequenties hebben.

BESLISSING OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie beslist vervolgens binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt of dat uw rijbewijs ingevorderd blijft. Als de officier van justitie niet binnen 10 dagen een beslissing heeft genomen, krijgt u uw rijbewijs terug.

VERZOEK OM UW RIJBEWIJS SNELLER TERUG TE ONTVANGEN

In de meeste gevallen zal de officier van justitie uw rijbewijs ingevorderd houden voor minimaal 2 maanden. Wij kunnen u echter helpen bij het indienen van een verzoek om uw rijbewijs sneller terug te geven, omdat dit bijvoorbeeld veel invloed heeft op uw werk situatie en u echt een auto moet kunnen besturen. Of dit zin heeft hangt samen met de ernst van de overtreding en uw persoonlijke belangen, maar ook of dit uw eerste verkeersdelict is van vergelijkbare aard.

KLAAGSCHRIFT TEGEN DE BESLISSING VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

Tegen de beslissing van de officier van justitie kunnen wij namens u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal dan binnen 1 à 3 weken het klaagschrift behandelen. In het merendeel van de gevallen hebben wij met succes de beslissingen van de officier van justitie aangevochten. Neem contact op om te bezien of een klaagschrift in uw situatie zinvol is. Wij kunnen u pro deo bijstaan of op basis van ons rijbewijspakket.

BIJ DE RECHTER

Indien de officier van justitie besloten heeft tot het inhouden van het rijbewijs voor een langere termijn, dient de zaak binnen 6 maanden voorgelegd te zijn bij de rechter. Indien dat niet gebeurt ontvangt u automatisch uw rijbewijs terug na 6 maanden. Indien dat wel gebeurt, zal de rechter oordelen of u schuldig bent en vervolgens een strafmaat bepalen. De periode voorafgaand aan de rechtszaak, waarbij uw rijbewijs dus ingenomen was, wordt in mindering gebracht op de ontzeggingsperiode die de rechter oplegt.

Wetboek

AFWIJKENDE STRAFFEN EN RIJONTZEGGING IVM WERK

Indien u bijvoorbeeld voor uw werk uw rijbewijs nodig heeft, kan het zijn dat de rechter uitsluitend het gebruik van uw rijbewijs ontzegt gedurende het weekend. U mag dan niet rijden in de weekenden. Ook kan het zijn dat u een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd krijgt.

RIJDEN MET INGEVORDERD RIJBEWIJS

Rijden terwijl uw rijbewijs is ingevorderd wordt ten zeerste afgeraden. Hier staat in de regel een gevangenisstraf op. Beter is het om een strafrechtadvocaat met ervaringen in verkeersdelicten uw zaak te laten bepleiten bij de rechtbank.

HOE LANG RIJBEWIJS KWIJT?

Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, maar ook van de vraag hoe vaak u voor vergelijkbare vergrijpen bent veroordeeld.

CBR EN DE EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL (EMA)

U kunt echter ook nog met het CBR te maken krijgen. Deze kan u een Educatieve Maatregel Alcohol (alcoholcursus) of Gedrag (huftercursus) opleggen of een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid. Kijk in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid voor meer informatie.

ANDERE MAATREGELS VAN HET CBR

Het CBR kan u verschillende maatregelen opleggen welke staan opgenomen in de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011:

– (Licht) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer ((L)EMA)

– Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG, in de volksmond ook wel huftercursus genoemd)

– Onderzoek naar rijgeschiktheid (waarna ongeldigverklaring kan volgen)

Ook wanneer het CBR u een van bovengenoemde maatregelen heeft opgelegd (bijvoorbeeld EMA cursus, ongeldigverklaring rijbewijs) is het nog maar de vraag of het Openbaar Ministerie u nog wel strafrechtelijk mag vervolgen voor hetzelfde feitencomplex. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat het alcoholslotprogramma moet worden gezien als criminal charge. Het valt te bepleiten dat dit ook voor andere maatregelen geldt. In veel gevallen zal de rechter ernstig rekening houden met de gevolgen die de maatregelen door het CBR opgelegd, voor u zullen hebben. Neem in alle gevallen contact op met onze advocaten voor vrijblijvende informatie over uw zaak.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres