Disclaimer

Laatst gewijzigd: 9 september 2021

DISCLAIMER VOOR ESW-ADVOCATEN.NL

ESW Advocaten (KvK 54325544), hierna te noemen ESW Advocaten, verleent u hierbij toegang tot esw-advocaten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
ESW Advocaten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bijstandgestopt.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ESW Advocaten.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ESW Advocaten spant zich in om de inhoud van esw-advocaten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op esw-advocaten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ESW Advocaten.
Voor op esw-advocaten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ESW Advocaten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ESW Advocaten.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ESW Advocaten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u om bij elk bezoek de disclaimer door te nemen op eventuele wijzigingen.