Uithuisplaatsings zaken zijn specialisten zaken

ESW Advocaten staan voor u klaar

UITHUISPLAATSING ADVOCAAT DEN HAAG

Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpend middel en kan ingezet worden ingezet wanneer het voor de bescherming van uw kind beter is dat hij/zij enige tijd ergens anders woont. Een uithuisplaatsing gaat altijd samen met een ondertoezichtstelling. Deze kan er al enige tijd zijn, maar kan ook samen met de uithuisplaatsing verzocht worden. Meestal is het doel van een uithuisplaatsing is om ervoor te zorgen dat uw kind uiteindelijk weer thuis kan wonen. Mocht dit in het uiterste geval niet meer mogelijk zijn, dan zal er gekeken gaan worden naar een gezagsbeëindiging.

Het verzoek om uw kind uit huis te plaatsen kan bij de kinderrechter ingediend worden door de jeugdbescherming (bijvoorbeeld: Jeugdbescherming West, William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering of Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering) of in sommige gevallen door de Raad voor de Kinderbescherming. Soms kan een zitting bij de kinderrechter niet worden afgewacht en dan zal er sprake zijn van een mondelinge spoed-machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderrechter. Binnen twee moet er echter een zitting bij d ekinderrehcter worden gepland. Vaak wordt een verzoek tot uithuisplaatsing echter sneller ingezet dan nodig en zijn door de gezinsvoogd, jeugdbeschermer of gedragsdeskundige nog niet alle alternatieven onderzocht.

UW ADVOCAAT BIJ EEN (SPOED) UITHUISPLAATSING

Het verzoek om uw kind uit huis te plaatsen kan bij de kinderrechter ingediend worden door de jeugdbescherming (bijvoorbeeld: Jeugdbescherming West, William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering of Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering) of in sommige gevallen door de Raad voor de Kinderbescherming. Soms kan een zitting bij de kinderrechter niet worden afgewacht en dan zal er sprake zijn van een mondelinge spoed-machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderrechter. Binnen twee moet er echter een zitting bij d ekinderrehcter worden gepland. Vaak wordt een verzoek tot uithuisplaatsing echter sneller ingezet dan nodig en zijn door de gezinsvoogd, jeugdbeschermer of gedragsdeskundige nog niet alle alternatieven onderzocht.

Er zijn verschillende vormen van uithuisplaatsing. Zo kan uw kind geplaatst worden in een open setting, zoals bijvoorbeeld een pleeggezin of opvangtehuis. Het kan ook zo zijn dat uw kind geplaatst wordt in het netwerk, zoals familie. Het maakt niet uit om wat voor plaatsing het gaat, maar een dergelijk proces is voor ouder vaak mentaal en emotioneel zwaar. Wilt u meer lezen over de inhoud en het doel van een uithuisplaatsing leest u dan hier verder.

In zo’n situatie is het van belang dat U een jeugdzorg advocaat in de arm kan nemen die U vertrouwt, die veel ervaring heeft in zaken met Jeugdzorg en die de procedures, bezwaar- en beroeps mogelijkheden kent, kan bewaken en zodanig kan bijsturen. U wilt immers grip houden op de zaak; Uw belang en dat van Uw kind moet voorop staan. Indien u hulp nodig heeft in dit proces, bijvoorbeeld ter voorkoming dat uw kind uit huis wordt geplaatst, bent u bij ons aan het goede adres.

Onze jeugdrecht advocaten kunnen U en Uw kind bijstaan als er een verzoek tot uithuisplaatsing bij de kinderrechter is ingediend of mogelijk zal worden ingediend. Wij kunnen U en Uw kind met raad en daad bijstaan, uitleg geven over de procedure en de belangen van u en uw kind behartigen bij de kinderrechter. Onze bijstand aan de minderjarige is geheel kosteloos.

BESPREEK VRIJBLIJVEND UW ZAAK MET ONZE JEUGDRECHT SPECIALISTEN

Er zijn verschillende vormen van uithuisplaatsing. Wanneer uw kind ernstige gedragsproblemen heeft, kan het in zijn/haar eigen belang zijn om opgenomen te worden in een gesloten setting. Dit wordt echter ook een uithuisplaatsing genoemd.

‘Als uw kind ernstige gedragsproblemen heeft kan opname in een instelling voor jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) een optie zijn. Jeugdzorgplus is een gedwongen opname. Uw kind krijgt dan, in zijn eigen belang, hulp in een gesloten omgeving. Jeugdzorgplus is niet bedoeld als straf.

Voorwaarden gedwongen opname jeugdzorgplus

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gesloten jeugdhulp. Voor opname in een instelling voor jeugdzorgplus is een machtiging nodig van de kinderrechter. De procedure is als volgt:

Een gecertificeerde instelling beslist of en welke zorg nodig is. De instelling vraagt een machtiging aan bij de kinderrechter.
De kinderrechter beslist of een kind met ernstige gedragsproblemen gedwongen wordt opgenomen. Deze beslissing heet een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’.

Tenslotte volgt opname in een instelling voor jeugdzorgPlus. Onder jeugdzorgPlus vallen gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling.’ (bron: www.rijksoverheid.nl)
Wilt u meer weten wanneer uw kind in aanmerking voor uithuisplaatsing in een gesloten jeugdzorg instelling? Lees hier verder.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres