Jeugdzorg zaak = specialisten zaak

ESW Advocaten staan voor u klaar

JEUGDZORG ADVOCAAT DEN HAAG

Wanneer u als ouder of uw kind in aanraking komt met politie of justitie, of wanneer er vanuit andere hoeken signalen komen dat er risico’s zijn die een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van uw kind, kan het zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming of een Jeugdzorginstelling wordt ingeschakeld. Deze instanties kunnen van oordeel zijn dat uw kind zodanig opgroeit dat deze in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en maatregelen nodig zijn ter bescherming van uw kind. Hiervoor kunnen zij een verzoek indienen bij de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, uit huis te laten plaatsen of in het uiterste geval het gezag van u als ouder te laten beëindigen.

Dit zijn maatregelen die niet alleen een enorme impact hebben op u als ouder, maar ook op uw gezin en het welzijn van het betreffende kind. De Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorginstellingen zetten de stap naar de kinderrechter steeds vaker en in een vroeger stadium. Zonder volledig onderzoek van gezinsvoogden en gedragsdeskundige naar alle mogelijke alternatieven worden maatregelen toegewezen. Het is echter in het belang van uw kind, welk belang wij ten alle tijden vooropstellen, dat alle alternatieven onderzocht zijn voordat deze ingrijpende maatregelen genomen worden. Het is dan van belang de kinderrechter alternatieven aan te dragen.

OTS/UHP

Dreigt uw kind onder toezicht gesteld te worden of uit huis geplaatst te worden? Heeft u als ouder te horen gekregen dat er voornemens zijn om uw gezag te laten beëindigen? Bent u het niet eens met de werkwijze van de jeugdzorginstelling? Neemt u dan contact met ons op.

Onze advocaten kunnen u en uw kind op al deze gebieden bijstaan. Het maakt daarbij niet uit of een verzoek al is ingediend of dat men voornemens is om een dergelijk verzoek in te dienen. Wij kunnen u en uw kind met raad en daad bijstaan, uitleg geven over het verloop van de procedure en samen met u de belangen van uzelf en uw kind zo goed mogelijk behartigen bij de kinderrechter.

Neem direct vrijblijvend contact op met onze betrouwbare, betrokken en ervaren jeugdzorg advocaten om te zorgen dat de rechten van u en uw kind in overweging worden genomen.

Speelt uithuisplaatsing of onder toezichtstelling bij u?

Bel 070-2170960 om vrijblijvend uw zaak te bespreken.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres