Speelt Ondertoezichtstelling bij uw gezin?

ESW Advocaten staan voor u klaar

ONDERTOEZICHTSTELLING ADVOCAAT DEN HAAG

Een ondertoezichtstelling is de lichtste maatregel van kinderbescherming, waarbij u als ouder het gezag over uw kind behoud. Toch kan een ondertoezichtstelling een forse inbreuk zijn van de overheid op uw gezinsleven en een enorme impact hebben op u als ouder en uw gezin.

In de procedure bij de kinderrechter wordt u als ouder, en in sommige gevallen ook uw kind van 12 jaar en ouder, gehoord. Onze jeugdzorgadvocaten kunnen u hierbij adviseren en begeleiden. Dit om ervoor te zorgen dat uw kind niet op onjuiste gronden onder toezicht wordt gesteld en de procedure juist verloopt.

Nadat het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg is toegewezen, krijgt u te maken met een gezinsvoogd vanuit een Jeugdzorginstelling (Bijvoorbeeld: Jeugdbescherming West, William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering of Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering).

Gezinsvoogd

De gezinsvoogd gaat een belangrijke rol spelen binnen uw gezin en kan ingrijpende beslissingen nemen. Deze beslissingen worden Schriftelijke Aanwijzingen genoemd die u en uw kind moeten opvolgen. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de werkwijze van de gezinsvoogd of u zich niet kan verenigen met de Schriftelijke aanwijzing. U kunt hier tegen opkomen bij de kinderrechter.

Heeft u niet alleen te maken met een ondertoezichtstelling, maar ook met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging? Of is er nog geen sprake van een ondertoezichtstelling, maar is men voornemens een verzoek in te dienen? Ook dan kunnen onze jeugdzorgadvocaten u bijstaan in de gehele procedure bij de kinderrechter.

Hiervoor geldt dat wij u kunnen bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) als u daarvoor in aanmerking komt.

Lees hier verder over alles van Jeugdhulp.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via 070-2170962 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres