Dagvaarding ontvangen?

ESW Advocaten staan voor u klaar

DIEFSTAL & INBRAAK ADVOCAAT DEN HAAG

Wanneer er een diefstal plaats vindt, is er sprake van onrechtmatige toe-eigening van een goed. Dit kan een materieel, grijpbaar goed zijn, of een immaterieel, ongrijpbaar goed (elektriciteit of digitale / virtuele goederen). Er is een aantal veel voorkomende vormen van diefstal, waaronder winkeldiefstal, zakkenrollerij en fietsendiefstal. Dit zijn termen die in de volksmond worden gebruikt voor eenvoudige diefstal.

Daarnaast worden gekwalificeerde diefstallen onderscheiden, waaronder inbraak en huisvredebreuk, gewapende overvallen, diefstal met geweld, maar ook diefstal van de werkgever. Diefstallen vallen onder de vermogensdelicten in het strafrecht. Fraude valt ook onder de vermogensdelicten, maar onderscheid zich van diefstal in die zin dat bij fraude vaak sprake is van vervalsing van gegevens, om daar vervolgens zelf voordeel mee te behalen.

AANHOUDING EN POLITIEVERHOOR BIJ DIEFSTAL

Wanneer u wordt aangehouden of wordt uitgenodigd voor verhoor door de politie in verband met de verdenking van het plegen van een diefstal, is het belangrijk dat u zich beroept op uw zwijgrecht, totdat u een strafrecht advocaat heeft kunnen raadplegen. Ook in het geval u op heterdaad betrapt bent, en zelfs wanneer de politie camerabeelden zegt te hebben van het plegen van de diefstal en u voorhoudt dat ontkennen geen zin heeft. Alles wat u namelijk zegt in het verhoor door de politie, is vrijwel niet meer in te trekken. Het maakt daarbij niet uit of u uw handtekening onder de verklaring heeft gezet.

AANHOUDING EN POLITIEVERHOOR BIJ DIEFSTAL

Wanneer u wordt aangehouden of wordt uitgenodigd voor verhoor door de politie in verband met de verdenking van het plegen van een diefstal, is het belangrijk dat u zich beroept op uw zwijgrecht, totdat u een strafrecht advocaat heeft kunnen raadplegen. Ook in het geval u op heterdaad betrapt bent, en zelfs wanneer de politie camerabeelden zegt te hebben van het plegen van de diefstal en u voorhoudt dat ontkennen geen zin heeft. Alles wat u namelijk zegt in het verhoor door de politie, is vrijwel niet meer in te trekken. Het maakt daarbij niet uit of u uw handtekening onder de verklaring heeft gezet.

HARD BEWIJS VAN DE POLITIE BIJ DIEFSTAL

Het bewijs dat politie in dergelijke zaken vaak opvoert, bestaat doorgaans uit camerabeelden, vingerafdrukken of DNA-bewijs. Laat u zich echter goed informeren over de consequenties van het afstaan van uw DNA, dit moet altijd in het bredere perspectief worden gezien van zowel de zaak zelf, als uw verleden en uw toekomstige rechten.

ADVIES WANNEER U VERDACHT WORDT VAN DIEFSTAL

Het is belangrijk om een strafrechtadvocaat te raadplegen voorafgaand aan een verhoor en de zitting bij de strafrechter, zodat u uw zaak kan bespreken. Op die manier kunt u goed geadviseerd worden wat uw kansen zijn op de zitting en welke strategie het beste gevolgd kan worden.

EENVOUDIGE DIEFSTAL & STRAFMAAT

Diefstal is een strafbaar feit, en als zodanig vastgelegd in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. De hoogte en aard van de straf die kan worden gevorderd door het OM en opgelegd kan worden door de rechter is afhankelijk van de omstandigheden. Daarbij wordt rekening gehouden met het type diefstal (eenvoudig of gekwalificeerd), de omvang van de diefstal, de dader en diens eventuele eerdere vergrijpen (waaronder het hebben van een strafblad).

Voor een eenvoudige diefstal kan een maximale straf worden opgelegd van 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal € 20.000. In voorkomende gevallen wordt echter vaak volstaan met een andere strafmodaliteit, zoals bijvoorbeeld een taakstraf. Dit is zeer afhankelijk van de situatie.

INBRAAK, STRAATROOF OF DIEFSTAL MET GEWELD & STRAFMAAT

Gekwalificeerde diefstallen zijn diefstallen waarbij verzwarende omstandigheden gelden. Daarvan is sprake als de diefstal wordt gepleegd met meerdere personen, of wanneer er sprake is van inbraak en diefstal uit een woning. Een andere verzwarende omstandigheid is als er geweld plaatsvindt en/of er bedreigingen worden geuit bij de diefstal. De geëiste en/of opgelegde gevangenisstraf kan in deze situaties oplopen tot maximaal 9 jaar. Als geweld bij diefstal leidt tot letsel en zelfs de dood tot gevolg heeft, kan de geëiste en opgelegde gevangenisstraf oplopen tot 15 jaar. Boetes bij gekwalificeerde diefstallen kunnen oplopen tot maximaal € 75.000.

Bel onze specialisten vrijblijvend om uw zaak en situatie te bespreken, zodat we u gerichter kunnen informeren. Dit is voor u gratis.

WINKELDIEFSTAL STRAF

Bij winkeldiefstal wordt doorgaans gedacht aan kleine vergrijpen, welke gelden als eenvoudige diefstallen, maar dit is niet altijd het geval. Wanneer het georganiseerd plaatsvindt, en op grote schaal, kan de geëiste en eventueel opgelegde straf voor winkeldiefstal ook zwaarder uitvallen. Bovendien zal ook in het geval van winkeldiefstal gekeken worden naar het strafblad van de verdachte en eventuele eerdere veroordelingen. Vaak zien we dat winkeldiefstallen worden bestraft met een taakstraf en een boete. Wanneer er sprake is van eerdere veroordelingen en georganiseerde winkeldiefstal, kan een gevangenisstraf worden opgelegd.

Ook bij winkeldiefstal is het van belang dat u een goede strafrecht advocaat raadpleegt, zeker wanneer u een strafbeschikking of dagvaarding heeft ontvangen. ESW Advocaten zijn zeer ervaren in het verdedigen van verdachten van winkeldiefstal en staan u graag bij in uw zaak. Bel onze specialisten vrijblijvend om uw zaak en situatie te bespreken, zodat we u gerichter kunnen informeren. Dit is voor u gratis.

ONTNEMINGSVORDERING

Naast een eventuele straf kan de officier van justitie ook eisen dat u de behaalde ‘winst’ van de diefstal of het vermogensdelict terugbetaalt. Als u goederen heeft weggenomen die niet terug naar de winkel zijn gegaan, kan de waarde van die goederen worden teruggevorderd via een ontnemingsvordering. Mocht de rechter dit opleggen, dan betekent dit dat u vastgezet kunt worden wanneer u dit uiteindelijk niet betaalt. Ook hierbij is het belangrijk dat een ervaren strafrechtadvocaat aan uw zijde staat om uw belangen te verdedigen.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres