Uw strafrecht- en jeugdrecht advocaten

ESW Advocaten staan voor u klaar

JEUGDSTRAFRECHT ADVOCAAT DEN HAAG

Is uw kind Aangehouden of opgeroepen voor verhoor door de politie? Onze jeugdstrafrecht advocaten weten dat het voor een ouder verschrikkelijk is om te weten dat een kind vast zit. Gelukkig kunt u als ouder uw kind – zolang het minderjarig is – altijd bezoeken op het politiebureau. Dit houdt op wanneer uw kind meerderjarig is.

Onze jeugdstrafrecht advocaten nemen direct contact met u op wanneer zij uw kind op het politiebureau hebben bezocht. Ook wanneer uw kind een pro deo advocaat toegewezen heeft gekregen, kunt u als ouder (met gezag) bepalen dat onze jeugdrechtadvocaten uw kind bezoeken. Dit is in veel gevallen voor u gratis!

POLITIEVERHOOR

Het is voor u en uw kind van belang dat u weet welke rechten u heeft. Wij zullen in het eerste gesprek met u en uw kind alle rechten uiteen zetten en u van een gedegen advies voorzien voor het verhoor bij de politie. Dit kan ook al voorafgaand aan het verhoor bij de politie wanneer uw kind per brief is uitgenodigd op het bureau.

Ook tijdens het verhoor bij de politie kunnen wij aanwezig zijn om uw kind terzijde te staan, te controleren of het verhoor wel volgens de regels verloopt en er niet ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend door de rechercheurs. U bent als ouders ook gerechtigd om – in plaats van de advocaat – uw kind ter zijde te staan tijdens het verhoor bij de politie.

Wetboek

TRIP-/TOMMI-ZITTING

Nadat het onderzoek door de politie is afgerond, kan het zijn dat uw kind wordt opgeroepen voor een TRIP (transactie in persoon) zitting of voor een TOMMi (Transactie Openbaar Minister Minderjarigen) zitting. De benaming is afhankelijk van de plaats waar uw kind wordt opgeroepen. Daar zal uw kind een aanbod krijgen van de officier van justitie om verdere strafvervolging te voorkomen. Accepteren van een dergelijk aanbod betekent echter wel dat uw kind een strafblad krijgt. Onze advocaten kunnen uw kind bijstaan bij deze procedure. Dit is bij minderjarigen in veel gevallen gratis.

KINDERRECHTER

Wanneer het om een wat ernstiger feit gaat of wanneer uw kind niet voor het eerst met justitie in aanraking komt, kan hij of zij ook gedagvaard worden om te verschijnen bij de kinderrechter. Ook hier kunnen wij uw kind gratis bijstaan.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres