mishandeling en geweldsdelicten

ESW Advocaten staan voor u klaar

MISHANDELING & GEWELDSDELICTEN ADVOCAAT DEN HAAG

Geweldsmisdrijven, waaronder mishandeling, zijn waarschijnlijk de meest voorkomende misdrijven in het strafrecht. Geweldsmisdrijven lopen uiteen van eenvoudige mishandeling tot openlijke geweldpleging, zware mishandeling en zelfs doodslag of moord. Bij geweldsmisdrijven is er sprake van het opzettelijk toebrengen van pijn en/of letsel. Afhankelijk van de ernst van de mishandeling, de ernst van het letsel bij het slachtoffer en de mate van schuld kan u een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf boven het hoofd hangen.

JURIDISCH VERSCHIL MET SEKSUELE MISHANDELING ZOALS AANRANDING EN VERKRACHTING

Seksuele mishandeling, aanranding en verkrachting worden niet gezien als een eenvoudige of zware mishandeling, maar als een zedendelict. Zie deze pagina voor meer informatie.

EENVOUDIGE MISHANDELING

Eenvoudige mishandeling houdt in dat u iemand opzettelijk pijn en/of letsel toebrengt. Men denkt vaak dat er geen sprake is van mishandeling wanneer het slachtoffer geen letsel heeft. Dit is een misvatting. Ook wanneer je iemand duwt en diegene verklaart daar pijn door ondervonden te hebben, kan er sprake zijn van mishandeling. De rechter heeft inmiddels zelfs beslist dat het afknippen van de haren mishandeling kan zijn.

ZWARE MISHANDELING

Hiervan is sprake als u opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt. We spreken van zwaar lichamelijk letsel als er geen vooruitzicht is op volledige genezing van het letsel, of als de zware mishandeling heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer.

Het kan zijn dat er sprake is van eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. In dat geval was er geen opzet in het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hiervan kan sprake zijn als er een vechtpartij plaatsvindt waarbij één klap dusdanige lichamelijke schade aanricht dat het slachtoffer invalide raakt.

MAXIMALE STRAF MISHANDELING

Mishandeling heeft over het algemeen ernstige gevolgen voor het slachtoffer en kan daarom zwaar bestraft worden. Al snel wordt er gevangenisstraf geeist door het OM bij geweldsdelicten.

De maximale strafmaat voor eenvoudige mishandeling is 3 tot 9 jaar gevangenisstraf. Als er geen sprake is van blijvend lichamelijk letsel kan maximaal 3 jaar worden opgelegd. Maar als er sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld blijvend lichamelijk letsel (max 4 jaar) of zelfs de dood, zal deze hoger uitvallen (tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf). Tot slot kan er sprake zijn van voorbedachte rade met dood tot gevolg, waarbij de maximale straf 9 jaar is.

De maximale strafmaat voor zware mishandeling is 8 tot 15 jaar. Van een maximale straf van 15 jaar kan sprake zijn wanneer de zware mishandeling de dood tot gevolg heeft gehad.

STRAF HUISELIJK GEWELD

De strafmaat kan hoger uitvallen als de mishandeling plaats heeft gevonden binnen het gezin, en gericht is tegen de moeder of het kind, zoals bij huiselijk geweld vaak het geval is. Ook kan het zijn dat er sprake is van meerdere geweldsdelicten die niet aaneengesloten plaatsvindt, waardoor de strafmaat hoger kan uitvallen.

Wetboek

ALS U VERDACHT WORDT

Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over uw positie als verdachte wanneer u door de politie als verdachte wordt aangehouden of wordt opgeroepen voor verhoor. Daarbij kunt U beter geen belastende verklaringen afleggen, maar U beroepen op uw zwijgrecht. Achteraf verklaringen intrekken die U eerder heeft gemaakt is lastig.

STRAFBESCHIKKING

In veel situaties waarbij sprake is van verdenking van eenvoudige mishandeling, zal de politie of de officier van justitie u al op het politiebureau een aanbod doen om verdere strafvervolging te voorkomen. Accepteer dit niet voordat u met een advocaat heeft gesproken. In veel gevallen loont het om dit niet te accepteren. Een transactie of strafbeschikking accepteren betekent een strafblad en dit staat gelijk aan een veroordeling.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Een aantekening op uw strafblad voor een geweldsmisdrijf kan onder omstandigheden grote gevolgen hebben voor uw carrière omdat u geen Verklaring Omtrent Gedrag (in de volksmond wel Verklaring van Goed Gedrag) meer ontvangt. Ook uw verblijfsstatus kunt u hierdoor verliezen.

UW STRAFRECHT ADVOCAAT

ESW Advocaten is een laagdrempelig advocatenkantoor, met betrokken en doortastende advocaten. De strafrecht advocaten behartigen jaarlijks de belangen van tal van cliënten die verdacht worden van geweldsdelicten. Vaak doen zij dit op pro deo basis (gesubsidieerde rechtsbijstand). Waar mogelijk behandelen wij uw zaak ook graag op pro deo basis.

Verschillende geweldsmisdrijven zijn:

Eenvoudige en Zware Mishandeling
Zware mishandeling
Poging zware mishandeling
Poging doodslag
Doodslag
Poging moord
Moord
Afpersing
Openlijke geweldpleging
Huiselijk geweld
Voetbalgeweld
Sportovertredingen
Uitgaansgeweld

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres