Psychiatrisch patiëntenrecht

ESW Advocaten staan voor u klaar

PATIËNTENRECHT ADVOCAAT DEN HAAG

ESW Advocaten behandelt ook zaken op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht. Wordt uzelf, uw familielid of een vriend geconfronteerd met gedwongen zorg, bijvoorbeeld in het kader van een Crisismaatregel, Zorgmachtiging of Rechterlijke machtiging? Dan is er altijd recht op gratis rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.

Heeft u vragen hierover of bent u op zoek naar een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan, neem dan gerust contact met Ronak Shabazi of Maarten van de Weerd.

U kunt te maken krijgen met verplichte zorg vanuit de overheid, ook wel dwang in de zorg genoemd (https://www.dwangindezorg.nl) Dit kan op twee manieren.

WVGGZ

De eerste is via ‘De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)’ https://www.dwangindezorg.nl/wvggz . Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Als er dus sprake is van een psychische aandoening, kunt u gedwongen worden opgenomen. Dit kan op twee manieren.

U kunt bijvoorbeeld ( kort) gedwongen opgenomen worden op last van de burgemeester via een Crisismaatregel https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/crisismaatregel

Deze maatregel kan worden verlengd met drie weken door een rechter

U kunt ook langdurig worden opgenomen of verplicht worden behandeld via een Zorgmachtiging https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/zorgmachtiging Ook de Zorgmachtiging kan u alleen worden opgelegd door een rechter en daarbij heeft u bijstand van een advocaat.

WZD

De tweede manier is via ‘de Wet zorg en dwang’. https://www.dwangindezorg.nl/wzd Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

In beide gevallen kunt u tegen uw wil van uw vrijheid worden beroofd en kunnen er daarnaast verschillende vormen van dwang worden uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicatie of het beperken van de vrijheid. Alle vormen van dwang in de zorg zijn een ernstige inbreuk op uw persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit en vergen een zorgvuldige belangenafweging. Omdat deze vormen van gedwongen zorg zo ingrijpend zijn op uw leven en persoonlijke vrijheid, heeft u gespecialiseerde rechtsbescherming nodig. U heeft daarom recht op een advocaat die u bijstaat en wij raden u altijd aan van dit recht gebruik te maken.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres