Fraude en oplichting

ESW Advocaten staan voor u klaar

FRAUDE & OPLICHTING ADVOCAAT DEN HAAG

Fraude wordt in de volksmond gebruikt wordt voor uiteenlopende delicten, waaronder oplichting, valsheid in geschrifte en bedrog. Het behoort tot de zogeheten vermogensdelicten, waartoe ook diefstal behoort.

Bij Fraude is altijd opzet in het spel en het gaat dus doorgaans om bedrog; het opzettelijk misleiden van een ander om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Bij Fraude worden vaak gegevens en informatie gemanipuleerd ten einde een onrechtmatig voordeel te behalen.

Oplichting speelt zich vaak af in de persoonlijke sfeer. Oplichting is lastiger te vervolgen en te bewijzen door justitie.

FRAUDE VERVOLGING: FOCUS OP TERUG VORDEREN VAN GEFRAUDEERDE GELDEN

In veel gevallen, zoals bij bijna alle misdrijven, zal geld een grote rol spelen bij het oogmerk om deze feiten te plegen. Dit zal bijna altijd uit winstbejag zijn. Daarom zal het Openbaar Ministerie er bij de vervolging van dit soort delicten alles aan doen om de ‘verdiende’ gelden terug te vorderen. Dit zal de belangrijkste pijler zijn bij de vervolging.

Dit moet voorkomen dat de verdachte eventueel opnieuw in de fout gaat en dit zorgt er eveneens voor dat er sprake is van algemene preventie. Het Openbaar Ministerie wil dat er een afschrikwekkende werking uit gaat van de straf. Het OM schrijft ook op de eigen website dat men er zaken uitpikt waar een signaalfunctie van uitgaat. Als afschrikking naar de maatschappij dus.

STRAF BIJ FRAUDE EN OPLICHTING

De straf bij fraude en oplichting hangt sterk samen met de situatie, de omvang van de fraude / oplichting en de persoon van de verdachte. Neem voor meer informatie en een vrijblijvend adviesgesprek contact op met onze strafrechtadvocaten.

Veel voorkomende fraudezaken zijn:

Uitkeringsfraude, zoals fraude met ww, pgb (persoonsgebonden budget) en sociale bijstand
Valsheid in geschrifte
Oplichting
Vastgoedfraude
Faillissementsfraude
Diplomafraude
Voedselfraude (paardenvleesschandaal of eierfraude)
Fraude met zorggelden (PGB fraude)
Witwassen van fraudegeld
Computer en Internet fraude
Maken, verhandelen en gebruiken van Vals Geld
Skimmen

WAT TE DOEN ALS U VAN FRAUDE VERDACHT WORDT?

Wanneer u van een dergelijk feit verdacht wordt, bedenkt u zich dan goed dat u tegenover een machtig overheidsapparaat staat dat veel bevoegdheden heeft. Het is belangrijk u zich te laten adviseren over uw positie.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres