Aangehouden? Dit kunt u verwachten!

Het kan iedereen overkomen: een arrestatie. Zelfs al bent u nooit verder met justitie in aanmerking gekomen (los van die ene verkeersboete voor 6km te hard rijden) – u kúnt in feite, net als ieder ander mens, gearresteerd worden. Stel dat u op een ongelukkige dag wordt aangehouden, weet u dan wat u moet doen en wat u kunt verwachten? In deze blog leggen we het uit.

STAANDEHOUDEN EN AANHOUDEN: HET VERSCHIL
Allereerst is het belangrijk om het verschil tussen staandehouden en aanhouden te weten. Een voorbeeld van staandehouden is als u zonder licht op de fiets zit en de politie u vraagt te stoppen. Vaak komt u in het geval van een staandehouding wel weg met een geldboete.

Mocht u verdacht worden van een ernstiger misdrijf, bijvoorbeeld van winkeldiefstal, dan is er sprake van een aanhouding. U wordt dan meegenomen naar het politiebureau.

NEEM EEN ADVOCAAT IN DE ARM
Als u bent gearresteerd of als de politie een misdaad onderzoekt en met u wilt praten, is het verstandig om direct om een advocaat te vragen. Sinds 1 maart 2017 heeft een verdachte recht op bijstand van een advocaat vóór en tijdens het politieverhoor.

Een van de belangrijkste rechten die u als verdachte heeft is het recht om te zwijgen: het zwijgrecht. Ons advies: gebruik het. Praten met de politie zonder advocaat verandert niets aan de manier waarop u wordt behandeld als zij u verdenken van een misdrijf. Door te spreken kunt u uzelf in de vingers snijden, bijvoorbeeld doordat u nieuw bewijs tegen uzelf creëert.

Samenvattend: de politie zal er alles aan doen om u voortijdig al te laten verklaren. Ga daarom niet in op vragen, ook niet wanneer zij bijvoorbeeld zeggen ‘dat u toch niks te verbergen heeft’ en daarom gerust antwoord kunt geven op de vragen. De politie zich zelfs voordoen alsof ze aan uw kant staan en enkel willen helpen: trap hier niet in. Gedurende het hele onderzoek heeft u slechts één vriend, en dat is uw advocaat.

PROCEDURES NA DE ARRESTATIE
De officier van justitie kan beslissen dat u langer op het politiebureau moet blijven voor verder verhoor. Dit wordt ook wel ‘inverzekeringstelling’ genoemd. Dit duurt maximaal 3 dagen; na die periode zijn er drie opties mogelijk:

Uw inverzekeringstelling wordt met drie dagen verlengd;
De politie laat u vrij;
U wordt voorgeleid.
VOORGELEIDING
In het laatste geval wordt u voorgeleid door de officier van justitie. Hij heeft uw dossier ingezien en kent de feiten op dat moment. Hij kan op basis hiervan beslissen om u vrij te laten óf om u langer vast te houden. Hij vraagt de rechtercommissaris in dit laatste geval om een bevel tot bewaring af te geven. Dit is het startsein voor uw ‘voorlopige hechtenis’.

VOORLOPIGE HECHTENIS
Na de periode van inverzekeringsstelling en de voorgeleiding kan een voorlopige hechtenis volgen. Deze periode mag maximaal 14 dagen duren – verlenging hiervan is niet mogelijk. Als de officier van justitie u om welke reden dan ook langer vast wil houden, dan moet hij bij de rechtbank een ‘bevel tot gevangenhouding’ aanvragen. Dit bevel zou voor maximaal 90 dagen gelden.

VERDERE VERVOLGING OF NIET?
Verdere vervolging houdt niks meer in dan de officier van justitie die uw zaak aan een rechter wilt voorleggen. U zult dan voor de rechter moeten verschijnen. Mocht de officier dit niet doen, dan wordt uw zaak geseponeerd: u wordt dan niet langer meer als verdachte beschouwd en niet verder vervolgd. Dit is het einde van de strafzaak.

SCHADEVERGOEDING
Mocht u na uw voorarrest onschuldig blijken te zijn, dan kunt uw advocaat u helpen een schadevergoeding te vragen.

Wordt u zelf verdacht van een misdrijf of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Gerelateerde berichten