Mediation in het strafrecht


“Mediation in het strafrecht – de mogelijkheden

Sinds enkele jaren wordt mediation steeds vaker ingezet binnen het strafrecht. Wat is mediation precies? Mediation houdt in dat partijen die tegenover elkaar staan onder leiding van een onafhankelijke derde met elkaar in gesprek gaan en op die manier proberen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Ondanks het feit dat mediation vaker wordt benut dan voorheen het geval was, blijft mediation nog steeds een wat ondergeschoven kindje. De verdachte focust zich samen met zijn advocaat vaak volledig op de verdediging en op het in kaart brengen van mogelijke verweren. Er wordt dan wel eens vergeten dat mediation ook een manier is waarop de strafzaak mogelijk kan worden afgedaan. Maar hoe werkt dat dan precies?

Mediation is natuurlijk lang niet voor elke strafzaak geschikt. Zijn er bij u thuis vuurwapens aangetroffen of bent u aangehouden met (te veel) drugs op zak, dan zal mediation niet in beeld komen. Maar stel dat u betrokken bent geweest bij een vechtpartij in het uitgaansleven, of bij een verkeersruzie. Of dat u al langere tijd onenigheid heeft met uw buren of binnen de familie, waarbij dat helaas is uitgemond in een strafzaak. Of u nu verdachte of slachtoffer bent: mediation biedt in dat geval mogelijkheden en vooral voor de verdachte zou langs die weg wel eens een beter resultaat geboekt kunnen worden dan het geval is als die poging niet wordt ondernomen. Dat licht ik toe.Het inzetten op mediation heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats laat de verdachte zien dat hij inzicht toont in wat er gebeurd is en dat hij oplossingsgericht is. In de tweede plaats zou mediation, wanneer dit in een vroegtijdig stadium wordt geprobeerd, ertoe kunnen leiden dat een uitnodiging om op een openbare zitting te verschijnen achterwege blijft. Mediation kan dus voorkomen dat er een strafrechtelijke veroordeling volgt. In de derde plaats, en dat wordt nogal eens vergeten, is het zo dat op de rechter de plicht rust om met een geslaagde mediation rekening te houden in het uiteindelijke vonnis. Doet de rechter dat niet omdat dit over het hoofd wordt gezien, dan zal het vonnis van de rechter in hoger beroep niet zonder meer in stand kunnen blijven. En dat rekening houden met een geslaagde mediation houdt uiteraard in dat er, mocht de rechter van oordeel zijn dat er genoeg bewijs is, minder zwaar wordt gestraft ten opzichte van de straf die volgt wanneer er geen mediationtraject zou zijn doorlopen.

Maar de belangrijkste reden om te kijken of mediation een optie is, is het feit dat de kans klein is dat zich na een geslaagde mediation nog nieuwe conflicten en incidenten zullen voordoen. Vaak ontstaat er wederzijds begrip en worden gevoelens van angst, frustratie en ergernis via de mediation weggenomen. Zeker als mediation voorkomt dat partijen nog vaak de rechtszaal van binnen gaan zien.

Belangrijk is wel dat mediation te allen tijde vrijwillig is. Het kan niet worden afgedwongen.

Als een slachtoffer niet in gesprek wil met de verdachte, dan moet dat gerespecteerd worden. Uiteraard is het dan wel nuttig om aan de rechtbank te laten zien dat deze pogingen wel zijn ondernomen.

In de zaken die zich daarvoor lenen onderzoekt ons kantoor de mogelijkheden voor mediation om tot een optimaal resultaat te komen. Over de kosten hoeft u niet in te zitten. Wanneer het traject via het OM of de rechtbank tot stand komt, zullen de kosten namelijk niet voor uw rekening komen.

Neem daarom gerust contact op met ons kantoor als u over mediation vragen heeft of als uw interesse is gewekt.


Siemen van der Eijk

Gerelateerde berichten