Doet de sociale recherche onderzoek naar u?

ESW Advocaten staan voor u klaar

Ligt u onder de loep van de sociale recherche? Vindt er een onderzoek of verhoor plaats? Dreigt uw uitkering beëindigd te worden of is deze uitkering al stopgezet?


Neem nu uw eigen advocaat in de arm van ESW Advocaten. Veelal kan dit kosteloos.

Ligt u onder de loep van de sociale recherche? Vindt er een onderzoek of verhoor plaats? Dreigt uw uitkering beëindigd te worden of is deze uitkering al stopgezet?

Neem dan uw eigen advocaat in de arm van ESW Advocaten. Veelal kan dit kosteloos.

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt of een uitkering via het UWV, dan heeft u de mogelijkheid geconfronteerd te worden met een onderzoek naar de rechtmatigheid. In gewoon Nederlands: de uitkeringsinstantie bekijkt, of onderzoekt, of het nog wel terecht is dat u een uitkering ontvangt. Dit onderzoek kan erg belastend voor u zijn en de uitkomst ervan is niet zelden nogal kort door de bocht.Onze advocaten hebben veel ervaring als het gaat om zaken die zien op het intrekken en terugvorderen van uitkeringen, het stopzetten van de uitkering en het onderzoek door de sociale recherche. Loopt u daar tegenaan, twijfel dan niet en neem contact op met ons kantoor.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het indienen van bezwaarschriften.

Het is verstandig om dat te doen in een zo vroeg mogelijk stadium. Legt u eenmaal bij de sociale recherche een verklaring af, bijvoorbeeld over het mogelijk samenwonen of over de vraag waar u woont, dan kan die verklaring later niet meer worden ingetrokken.

Is er zonder uw schuld een te hoog bedrag aan u uitgekeerd en wordt dit vervolgens van u teruggevorderd, benader ons kantoor ook dan voor overleg en advies.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het indienen van bezwaarschriften. Na het maken van bezwaar volgt er in de regel een hoorzitting. U krijgt dan de mogelijkheid om uw bezwaar nog eens mondeling toe te lichten. Mocht u zelf bezwaar hebben gemaakt en inmiddels uitgenodigd zijn voor een hoorzitting, benader ons dan ook gerust. Uw bezwaren kunnen wij altijd nog schriftelijk aanvullen en tijdens de hoorzitting, of dit nu bij de gemeente is of bij het UWV, kunnen wij uw standpunt nog eens nader toelichten. We weten waar we op moeten letten.

Soms leidt een bezwaarprocedure niet tot het gewenste resultaat, in die zin dat uw bezwaar ongegrond wordt verklaard. Is dat het geval, dan staan wij u graag bij in het beroep bij de rechtbank of desnoods in het hoger beroep.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in uitkeringskwesties, is de laatste jaren een stuk kritischer geworden op gemeentes zodat ook daar een resultaat kan worden behaald.

Het is vaak wel van groot belang dat u uw documenten goed op orde heeft. De termijnen zijn strikt. Bent u te laat met het maken van bezwaar of het instellen van beroep, dan bent u ook echt te laat en gelden er geen excuses. Wacht na ontvangst van een brief of besluit dan ook niet te lang en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Om uw rechten te beschermen heeft u in Nederland gelukkig recht op verdediging van de beste bestuursrechtadvocaten. Ons kantoor staat jaarlijks veel cliënten bij op basis van pro deo (toevoeging). De kosten voor de rechtshulp van uw advocaat worden in dat geval vergoed door de overheid.

Kosten

ESW Advocaten procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Dit is echter afhankelijk van uw inkomen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt. In overige gevallen is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft U een zaak en bent U op zoek naar een goede advocaat, neem dan contact op via
070-2170967 voor een gratis en vrijblijvend advies gesprek.

Contactformulier

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact

EWS Advocaten

Stationsweg 84A
2596 HL Den Haag
Nederland

Telefoon

E-mailadres